Apie mane  

 

 

Psichologas Kaune. Jolanta Dzemedzionkienė

 

Apie mane

 „Jie gali todėl, nes jie mano, kad gali.“ Vergilijus 

Esu psichologė Jolanta Dzemedzionkienė. Dirbdama su žmonėmis remiuosi nuostatomis, jog žmogaus elgesį lemia ne tik dabartis, bet didele dalimi šį elgesį lemia jo ankstesni gyvenimo įvykiai, o ypač patyrimas vaikystėje.

Kiekvieno žmogaus viduje nuolat vyksta įvairių motyvų ir poreikių kova, kuri ir nulemia, kaip žmogus pasielgs konkrečioje situacijoje. Svarbu, kad kažkas padėtų suprasti ir atskleisti šiuos motyvus bei poreikius, nes tik tuomet atsiranda galimybė keistis ir tuo pačiu keisti kitus, bei savo aplinką...

Šiuo pagalbos šaltiniu galiu tapti ir aš, psichologė.

IŠSILAVINIMAS:

  • Vytauto Didžiojo universitetas, socialinių mokslų fakultetas. Įgytas Sveikatos psichologijos Magistro kvalifikacinis laipsnis.
  • Vytauto Didžiojo universitetas, socialinių mokslų fakultetas. Įgytas Psichologijos Bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
  • Marijampolės kolegija. Įgyta Pedagogo kvalifikacija.

Šio laikotarpio darbo bei domėjimosi sritys: individualus, porų, šeimos, vaikų konsultavimas, sveikatos, socialinė psichologija, dailės terapijos panaudojimas psichologijoje.