Paslaugos  

 

Paslaugos

Psichologė konsultuoja:

  • patyrusius fizines bei psichologines traumas, krizes;
  • turinčius priklausomybės problemų;
  • nežinančius, kaip elgtis su savo išgyvenimais, baimėmis, depresijomis;
  • nežinančius, kaip padėti pačiam sau, keisti savo gyvenimą sveikatos ir pusiausvyros link;
  • poras tarpasmeninių santykių klausimais;
  • šeimas ar šeimos narius esant tarpasmeninių santykių šeimoje (bendravimo) problemoms;
  • vaikus, paauglius (su tėvų sutikimu) esant elgesio, emocinėms, adaptacijos (pritapimo) klasėje, mokykloje problemoms;
  • vaikus, paauglius (su tėvų sutikimu) esant  bendravimo sunkumams, mokymosi problemoms, drausmės mokykloje ar namuose problemoms;
  • jei sunkiai sekasi suprasti save ar aplinkinius.

Psichologinis įvertinimas:
Atliekamas pažintinių gebėjimų (dėmesio, atminties, mąstymo), emocinės būsenos,  ir asmenybės psichologinis įvertinimas.

Vienos psichologinės konsultacijos trukmė – 50-60 min.
Konsultacijos kaina: 30 - 40 Eu.

Užtikrinamas konfidencialumas – visa su klientu susijusi informacija lieka tik tarp kliento ir psichologo.